Jeugdraad

De Jeugdraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle jeugdverenigingen en jeugdcentra van Dessel, een vertegenwoordiger van de speelpleinen, enkele onafhankelijke jongeren en de vrijetijdsconsulent. De Jeugdraad komt minstens acht keer per jaar samen.

Naast de organisatie van activiteiten (o.a. Roefeldag, interverenigingsontmoetingsavond), geeft de Jeugdraad adviezen aan het schepencollege over alles wat jeugd en jongeren aanbelangt.

Verder zorgt de Jeugdraad voor de verdeling van de subsidies via de Vlaamse overheid. Daarnaast wordt er ook gezorgd voor het vervoer van kampmateriaal.

Iedere jongere, die geïnteresseerd is, kan terecht bij de Desselse Jeugdraad.