GECORO

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening geeft de GECORO allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid.

Deze raad adviseert de gemeente voornamelijk binnen ruimtelijke planningsprocessen. Ze kan ook bepaalde aanvragen voor omgevingsvergunningen adviseren.

De samenstelling van de GECORO is gebaseerd op de verschillende maatschappelijke geledingen binnen onze gemeente en wordt aangevuld met twee deskundigen. Eén van hen, dhr. Wouter Peeters, is voorzitter van de GECORO. De raad bestaat uit 8 effectieve leden en evenveel plaatsvervangende leden waarbij verschillende geledingen uit de maatschappij zijn vertegenwoordigd.