Dessel tekent voor het klimaat en stapt mee in ‘Kempen2030’

Gepubliceerd op maandag 14 oktober 2019 10.09 u.
Op vrijdag 11 oktober 2019 ondertekende Desselse burgemeester Kris Van Dijck, samen met 28 andere Kempense burgemeesters, het nieuwe streekproject Kempen2030.

40% CO2 besparen tegen 2030 én inzetten op klimaatadaptatie. Dat is de doelstelling die gemeenten, burgers, bedrijven en organisaties SAMEN moeten waarmaken als noodzakelijke tussenstap voor een klimaatneutrale Kempen tegen 2050. 

Op 11 oktober 2019 gaven de 29 Kempense burgemeesters, ondersteund door een strategisch partnerschap, officieel het startschot voor Kempen2030. Het (ver)nieuw(d)e streekproject wordt breed verankerd in het lokaal beleid en heeft de ambitie om van de Kempen een klimaatvriendelijke regio te maken. Een regio met comfortabele, energiezuinige woningen. Een regio waar veel gefietst wordt. Een regio met een aantrekkelijke en gezonde leef- en werkomgeving. Een regio waar landbouw en natuur hand in hand het groene karakter van onze regio versterken. Een regio waar energie slim gebruikt wordt, lokaal en hernieuwbaar geproduceerd wordt én betaalbaar is voor iedereen.

40% CO2 besparen tegen 2030 én inzetten op klimaatadaptatie. Dat is de doelstelling die gemeenten, burgers, bedrijven en organisaties SAMEN moeten waarmaken als noodzakelijke tussenstap voor een klimaatneutrale Kempen tegen 2050. Samen met een strategisch partnerschap zal IOK de gemeenten hierin ondersteunen. Ook Dessel zal proberen haar steentje bij te dragen door bewust in te zetten op duurzaamheid in de komende legislatuur.

Een ‘toekomststoel’ voor iedere burgemeester

Op het evenement ondertekenden de 29 Kempense burgemeesters hun engagement en ontvingen ze een ‘toekomststoel’ van de Kempense kinderklimaatambassadeurs. Kinderen uit alle 29 Kempense gemeenten verzamelden de afgelopen maanden voor de Kempense kinderklimaattops. Iedere gemeente vaardigde 1 kinderklimaatambassadeur af. Onder begeleiding van Good Planet Belgium brainstormden ze over hoe we van de Kempen een klimaatvriendelijke regio kunnen maken. Om de boodschap die ze formuleerden voor een beter klimaat kracht bij te zetten, versierden ze een ‘toekomststoel’. Dat is een stoel die de stem van de toekomstige generatie vertegenwoordigt. Hij moet een plek krijgen aan de beslissingstafel. Zo worden de beleidsmakers eraan herinnerd dat ze bij al hun beslissingen rekening moeten houden met de stem van de toekomstige generatie en dus een klimaatvriendelijk beleid moeten voeren.

Kinderklimaatambassadeur Jotte uit Dessel “Mijn wens voor Kempen2030 is dat de CO2 naar 0% gaat en dat de mensen en de dieren zich kunnen uitleven hoe dat ze willen.”

Wil jij op de hoogte blijven?

Wil jij meewerken aan dit toekomstbeeld en op de hoogte blijven van het laatste klimaatnieuws? Volg de nieuwe Facebookpagina www.facebook.com/kempen2030, neem een kijkje op de nieuwe website www.kempen2030.be of lees de nieuwe Kempen2030-krant, die halfjaarlijks in de brievenbus valt.