Dessel investeert in de toekomst: ontdek onze plannen voor 2020-2025

Gepubliceerd op donderdag 23 januari 2020 13.25 u.
Het meerjarenplan 2020-2025 voor het Lokaal Bestuur Dessel is goedgekeurd en werd intussen toegelicht aan heel wat geïnteresseerde Desselse inwoners op 18 januari 2020.

Het meerjarenplan is de leidraad voor het beleid dat de komende 6 jaar uitvoering zal krijgen en is één geïntegreerd document voor zowel gemeente als OCMW.

Het meerjarenplan is tot stand gekomen door de waardevolle input en inbreng van verschillende partijen. Zo vormden de beleidsvisie van de nieuwe bestuursploeg, de visie van de lokale administratie, opgenomen in een ambtelijk memorandum, en de resultaten van burgerparticipatie de basis voor het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025. Er werd vastgesteld dat er heel wat raakvlakken en overeenkomsten waren tussen de wensen van inwoners en administratie en de wensen van het beleid. Zo werden dan de grote thema’s bepaald waarbinnen het kader voor 2020-2025 werd uitgewerkt. Het ontwerp van het meerjarenplan werd tenslotte goedgekeurd in de gemeenteraad van 12 december 2019.

Het meerjarenplan is opgebouwd rond 5 strategische doelstellingen. Deze vormen de grote beleidsthema’s en waarden waar het lokaal bestuur Dessel de komende zes jaar op wil inzetten:

  • Zorgen voor een sterk gezond financieel kader.
  • Een plaats creëren waar het goed leven is, met oog voor de dagelijkse behoeften van onze inwoners.
  • Een verbindend verhaal brengen dat bruggen bouwt tussen verenigingen, inwoners, organisaties, bestuur en diensten.
  • Bouwen aan een sterke en moderne gemeente, onder meer op het vlak van infrastructuur maar ook op het vlak van een duurzame en veilige leefomgeving.
  • Het team, dat tot dienst van de burger staat, versterken.

Naast de strategische doelstellingen werden deze ambities verder concreet ingevuld en vertaald in 31 beleidsdoelstellingen en 100 actieplannen.

De rode draad doorheen het nieuwe meerjarenplan is investeren, zowel in infrastructuur als in mensen.

Meer lezen over het meerjarenplan?

Op www.dessel.be/meerjarenplan20202025 vind je meer info.