Coronavirus update: maatregelen vanaf 25 juli 2020

Gepubliceerd op donderdag 23 juli 2020 18.17 u.
De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten heeft een akkoord bereikt om vanaf 25 juli NIET over te gaan tot fase 5 van het afbouwplan. Er komen geen nieuwe versoepelingen. Dit omwille van het stijgende besmettingscijfer van COVID-19.

Maatregelen die vanaf zaterdag 25 juli in het hele land van toepassing zullen zijn:

 • Bovenop de nu al geldende verplichtingen zal het dragen van een mondmasker ook verplicht zijn:

 - Op markten, rommelmarkten en kermissen

 - In winkelstraten en op alle drukke plaatsen (privé of openbaar) zoals bepaald door de plaatselijke autoriteiten 

 - In alle openbare gebouwen voor de delen die toegankelijk zijn voor het publiek

 - In horecazaken, behalve als mensen aan tafel zitten 

Het dragen van een masker blijft sterk aanbevolen in alle andere gevallen, vooral in situaties waar de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd.

 • De sluitingstijd van de nachtwinkels wordt vervroegd naar 22u
 • De klanten van de horeca zal worden gevraagd een emailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het Coronavirus. Horeca-uitbaters kunnen onderaan deze pagina het registratieformulier downloaden.

In het algemeen is beslist dat de controles zullen worden versterkt.

Aangezien de epidemiologische situatie sterk verschilt van gemeente tot gemeente, kunnen de lokale autoriteiten zelf extra maatregelen nemen indien nodig.

Zij treden op binnen het kader van het ministerieel besluit. Ze kunnen daarnaast aanvullende voorzorgsmaatregelen overwegen. Dat in overleg met de gewesten en de gouverneurs, om ervoor te zorgen dat de maatregelen coherent zijn in het hele land.

Anderzijds hebben de lokale autoriteiten alle ruimte om meteen in grijpen als er uitbraken zijn op hun grondgebied. De gewesten geven gezondheidsinformatie door en bezorgen de burgemeesters een stappenplan met graduele maatregelen die op gemeentelijk niveau kunnen worden genomen, gaande van de sluiting van één enkele zaak, tot de afkondiging van een lokale lockdown. Burgemeesters nemen uiteraard de verbale en visuele communicatie van de maatregelen die in hun gemeente worden genomen, op zich. Zij moeten worden gesteund in hun aanpak, in een geest van samenwerking met alle overheidsniveaus.

Het maximale aantal personen voor recepties en evenementen met publiek blijft dus gelijk.

Voor al deze gebeurtenissen blijft de volgende capaciteitslimiet geldig:

 • 200 mensen binnen
 • 400 mensen buiten

Wat de beurzen betreft, daar is een hervatting van de activiteiten voorzien voor 1 september, onder strikte voorwaarden en afhankelijk van de evolutie van de epidemie.

Wat de bubbel van 15 betreft – daar werd tijdens de persconferentie in herinnering gebracht dat de regel absoluut moet worden nageleefd om te vermijden dat het virus zich snel kan verspreiden. Iedereen moet een lijst kunnen opmaken van alle mensen met wie hij of zij tijdens de voorbije week nauwe contacten heeft gehad.

De zes gouden regels blijven van kracht, namelijk:

 • Respecteer de hygiënemaatregelen 
 • Doe activiteiten het liefst buiten 
 • Wees extra voorzichtig met kwetsbare mensen 
 • Blijf op een veilige afstand (1,5 meter)
 • Beperk je contacten tot 15 personen per week 
 • En beperk ook bijeenkomsten tot 15 personen