Burgemeester doet oproep om Coronavirus in te dijken

Gepubliceerd op donderdag 12 maart 2020 8.39 u.
Gisteren vaardigde de gouverneur een politiebesluit uit waarbij alle indoor evenementen met meer dan 1.000 deelnemers verboden zijn. ’s Avonds volgde een overleg met de burgemeesters, noodplanningscoördinatoren, communicatiediensten en hulpverleners.

Wat is voor ons allen belangrijk?

De corona-pandemie moeten we met alle middelen trachten in te perken. Niet alleen omdat er tegen corona geen medicatie bestaat, maar vooral omdat bij een echte uitbraak onze ziekenhuizen en medische capaciteiten een echte piek niet aankunnen. Heel ons systeem dreigt dan in elkaar te vallen. Dus we moeten vermijden dat veel mensen op een zelfde korte periode ziek worden. Dat is de essentie!

Hoe kunnen we dat doen?

Hiervoor is de medewerking van iedereen belangrijk; vooreerst, ben je ziek, blijf thuis.

Maar hoe probeer ik niet ziek te worden?

Het coronavirus gaat over van mens op mens. Dus een langere tijd met veel mensen kort bij elkaar in een ruimte vertoeven is uit den boze. Kort op elkaar in een kleine ruimte is even risicovol dan met duizend in een zaal. De afstand die je met een ander moet kunnen bewaren, is de lengte van je armen, ongeveer 1 meter. Geef toe, een fuif, evenement of activiteit organiseren in deze periode is dan ook echt af te raden.

Wat vraag ik aan u?

  • Organiseer geen activiteiten waarbij mensen langere tijd dicht op elkaar staan of zitten (de 1 meter-regel).
  • Zoek zelf de risico’s niet op.
  • Was regelmatig je handen.
  • Vermijd handen schudden, begroetingskusjes of lichamelijk contact.
  • Nies in je elleboog en zeker niet richting een ander.
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
  • Gebruik bij voorkeur papieren zakdoekjes die je ook veilig weggooit.

Panikeren is echt niet nodig. Als je zelf geen risico’s neemt, zal veel beperkt kunnen blijven.

We beseffen dat we gedurende een paar weken onze levensstijl wat moeten aanpassen, maar het is nodig. Voor jezelf, je omgeving, onze gezondheidszorg.

Meer info: www.info-coronavirus.be

Kris Van Dijck
Burgemeester