Afdeling vrijetijd

De afdeling vrijetijd bevindt zich op het gelijkvloers van administratief centrum "De Plaetse".

Deze afdeling wordt geleid door afdelingshoofd Lies Mermans.

De afdeling is een overkoepelende dienst voor het onthaal, bibliotheek, cultuur, jeugd, toerismesport en gezondheid.

De afdeling vrijetijd is het eerste aanspreekpunt voor de burger en de verenigingen.