Naar inhoud

Praktisch

Ruimtelijke ordening

De voornaamste doelstelling van de dienst ruimtelijke ordening is de beschikbare ruimte binnen onze gemeente op een juiste manier invullen. Op gemeentelijk vlak gebeurt dit door twee peilers: het vergunningenbeleid en de ruimtelijke ordening.