Naar inhoud

Praktisch

Interne zaken

De hoofdtaak van de dienst interne zaken bestaat voornamelijk uit de opmaak van de dagorde en het coördineren en centraliseren van de dossiers die worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. De verslagen van deze vergaderingen worden door deze dienst verwerkt.